624 x ďakujeme

624 x ďakujeme

Tábory sa nám končia, preto úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa úspešne podieľali na ich realizácií, či už animátorom, zdravotníkom, praktikantom, šoférom, kuchárkam 🙂

Obrovské ďakujem patrí samozrejme všetkým deťom, že to všetko toto leto super prebehlo a že vďaka vám boli tábory úžasné.

Posledné vďaka patrí rodičom, za to že svoje deti k nám prihlásili 🙂

Už teraz pripravujeme ponuku táborov na budúci rok. Veríme, že vás bude ešte o niečo viac 🙂

Pridaj komentár